נמסיס (ביוונית: Νέμεσις) ,  היא אלת הנקם והשילם במיתולוגיה היוונית. 
משמעות שמה הוא "להעניק את מה שנועד" ("To give what is due"), או חלוקת המזל, ללא קביעה ערכית של מזל טוב או רע. 
המקבילה של נמסיס  במיתולוגיה הרומית היא אינוידה (inveda) כאשר המילה האנגלית קנאה envey  נבע משמה.
נמסיס כעסה והענישה במיוחד על יהירות ועל עודף מזל.
היא מתוארת כעיוורת או עם כיסוי עיניים , חרב בימינה ומאזנים בשמאלה. לעיתים היא מכונפת.
יש המכנים אותה כ"אלת הצדק " ובמשרדי עורכי דין רבים ניתן למצוא פסל שלה.

שמה של המערכת הממוחשבת והחברה נקרא נמסיס כי המערכת מתייחסת לכל הבעלים באופן אחיד. כשם שנמסיס שופטת בעזרת מאזנים כך גם המערכת הממוחשבת מפעילה ההקצאה תוך שקילת כל הגורמים ובמיוחד העדפות אישיות ושעורי בעלות.