מדוע שיטת ההגרלה גרועה ?

שיטת חלוקת הנכסים בין שותפים נעשית כיום בעיקר בשיטת ההגרלה.
המקרים בהם משתמשים בשיטה זו יכולים להיות בקבוצות רכישה , בחלוקת דירות בין הקבלן לבעל הקרקע ועוד.

לצורך החלוקה מוזמנת שומה משמאי מקרקעין על זהותו הוסכם (מראש או אד-הוק) . הנחת העבודה היא כי השמאי מכין את חוות דעתו בהתאם לנתוני השוק וכל גורם או נתון שעשוי להשפיע על השווי והנחת הבסיס הסבירה כי השומה נכונה , ללא משוא פנים ומייצגת נכונה את שווי השוק.

למרות איכות השומה הגבוהה כאמור לעיל עדין קיים מצב שבו כל אחד מהבעלים או הקבלן מעדיפים דירה כזו או אחרת מסיבות אישיות וסובייקטיביות לחלוטין. מנגד, קיימות דירות אחרות שהן בתחתית סולם ההעדפות האישי להן ייתן הפרט ערך נמוך יותר.

מקרה בו נתקלתי בעבר הוא שאחד הבעלים סימן לעצמו את דירת הגג בתחתית סולם ההעדפות שלו אולם בהגרלה הוא הגריל דווקא את דירת הגג. אדם זה ייצא מההגרלה וידיו על ראשו. תשלומי איזון שילם לפי הערכת השמאי אולם קיבל דירה בערך נמוך בהרבה לפי הערכתו האישית. ברור שאדם זה נשאר ממורמר מלא כעס וקנאה ואין לו למי לבוא בטענות אלא למזלו הרע. לכן כאשר יש פתרון הוגן איש לא יהיה מוכן לקחת הסיכון להימצא במצב זה.

בהתאם לכל התאוריות הכלכליות רוב רובם של בני האדם הם "שונאי סיכון" כאשר מדובר בערכי שווי גבוהים. אצל שונאי סיכון גובה הנזק שגורם להם הפסד עולה פי וכמה על התועלת שגורם להם רווח באותו הסכום. לכן אנשים ככלל יימנעו מהגרלה והימור כאשר מדובר בסכומים גבוהים ובמיוחד בחלוקת דירות.

הדרך הנכונה היא לכן להימנע מהגרלה ולקיחת סיכון משמעותי ולהשתמש במערכת שמביאה בחשבון העדפות אישיות וחלוקה ללא קנאה.