כיצד משתמשים במערכת הממוחשבת ?

ראשית על כל הבעלים להסכים לשימוש במערכת ההוגנת לחלוקת נכסים ללא קנאה לאחר כמובן שקיבלו הסבר מלא והבינו את היתרונות הרבים של מערכת זו על פני כל השיטות הקיימות כיום (בעיקר שיטת ההגרלה. על חסרונותיה הרבים של שיטת ההגרלה נעמוד בפרק נפרד).

לאחר הכנת רשימת כל הנכסים לחלוקה, רשימת כל הבעלים וחלקי הבעלות שלהם יש לקלוט נתונים אלה בגיליון אלקטרוני דוגמת אקסל.
רצוי מאוד ומומלץ להזמין שומה מבעל מקצוע בתחומו (לדוגמה, במקרקעין-שמאי מקרקעין).הערכה זו תשמש כסמן ימני לכל הבעלים. במקרה שאחד או יותר מהבעלים יבקש לפדות בכסף את חלקו – לחישוב חלק זה.

הערכת שמאי המקרקעין במקרה של מקרקעין מועברת לכל הבעלים במקביל. כל אחד מהבעלים ממלא ממול כל נכס את העדפותיו האישיות באופן שלנכס שהוא מעדיף הוא ייתן מחיר" גבוה יותר. 

הנקודה החשובה ביותר היא שמילוי ההעדפות האישיות אינו מועבר ליתר חברי הקבוצה אלא אך ורק למנהל החלוקה ההוגנת.

לפני קליטת הנתונים למערכת בהתאם להעדפות האישיות של כל אחד ואחד מחברי הקבוצה על כל הבעלים להסכים על אחוז הקנאה המותר בחישוב הקנאה. (כן, המערכת "יודעת" למדוד אפילו את אחוז הקנאה).אחוז זה יכול להיות כל מספר באחוזים מאפס ואילך. רצוי מאוד להניח בשלב הראשון אחוז קנאה אפס.

לאחר הגדרת אחוז הקנאה המותר מעלים את התכנה הייעודית וקולטים את כל נתוני הגיליון האלקטרוני למערכת. תוך כדי העלאת הנתונים מחשבת המערכת את ההקצאה היעילה ביותר שתניב את היתרון והרווח הגדול ביותר לכל אחד ואחד מהבעלים באופן שמביאה בחשבון בראש ובראשונה את העדפותיו האישיות.

לאחר ההקצאה היעילה כאמור מחשבת המערכת את תשלומי האיזון שעל כל אחד מהשותפים לקבל אם ההקצאה נופלת מהערך שהוא סבר שמגיע לו. אם ערך ההקצאה גבוה מהערך שמי מהשותפים סבר שמגיע לו המערכת מחשבת את תשלומי האיזון שעליו לשלם. תמיד יוצר עודף חיובי של תשלומים. עודף זה ישמש לסילוק הקנאה ולהחזר לכלל הבעלים.

לאחר תשלומי האיזון מקבל כל אחד מהבעלים בדיוק את החלק שסבר שמגיע לו אולם עדין לא נפתרה בעיית הקנאה. המערכת מציגה טבלת קנאה (בערכים כספיים ובאחוזים) ומשתמשת בסכום שנשאר בקופה לסילוק הקנאה , לעיתים בכמה סבבים ,עד שהקנאה לא קיימת יותר וכל שותף משוכנע שאף לא אחד מיתר השותפים קיבל יותר ממנו.
לאחר תהליך סילוק הקנאה נותר עדין "כסף" בקופה . כסף זה מחולק בין כל הבעלים לפי חלקיהם היחסיים בכלל הנכסים.