חלוקה הוגנת – כל אחד מקבל לפחות את הערך לפי דעתו.

כאשר מחשבת מערכת נמסיס אלגו את ההקצאה המיטבית נוצרים תשלומי איזון שחלק מהבעלים משלם וחלק אחר של הבעלים מקבל . תשלומי איזון אלה מספקים לכל אחד מהבעלים בדיוק את הערך שמגיע לו לדעתו. הסכום מורכב מנכס מוחשי (דירה לדוגמה) וכך מתשלום איזון או קבלת תשלום איזון כדי שהערך יהיה בדיוק הסכום המגיע לו לדעתו.

כתוצאה מתחשיב האיזון נוצר עודף חיובי אשר נועד לשמש לשתי מטרות . המטרה הראשונה היא סילוק הקנאה הצולבת והמטרה השניה היא חלוקה חוזרת בין כל הבעלים כך שכל בעל יקבל בדרך כלל יותר ממה שחשב שמגיע לו לפי הערכתו האישית