חלוקה נטולת קנאה -אין קנאה צולבת בין הבעלים לאחר החלוקה.

מאחר ונוצר תמיד עודף חיובי בין הסכומים שמשלמים כתשלומי איזון לבין אלה שמקבלים כתשלומי איזון ניתן להשתמש בחלק מכסף זה לסילוק קנאה צולבת. את הקנאה בודק כל אחד מהמשתתפים בהתאם לחבילה שקיבלו יתר חברי הקבוצה אולם לפי ההערכות האישיות שלו לכל אחד מהנכסים מתואם לפי חלקו היחסי .

קנאה נוצרת כאשר משתתף מוצא כי מי מחברי הקבוצה קיבל יותר ממנו מתואם לחלקיו. חלק מהעודף החיובי משמש לסילוק הקנאה . במקרה זה בודקת מערכת נמסיס-אלגו שוב אם נוצרה קנאה במקום אחר וחוזר חלילה עד שהקנאה נעלמת.תהליך שכזה נמשך שניות ועשוי להיפתר בכמה סבבים עליהם מודיעה המערכת.

המערכת "יודעת" גם לחשב את אחוז הקנאה ולעיתים רחוקות אפשר להסכים על "קנאה" בשיעור גבוה מאפס לדוגמה 1/2% או אפילו 1%.