חלוקה יעילה - המשיגה ערך מירבי לבעלים.

בתהליך ההקצאה ועיבוד הנתונים האישיים של כל אחד מהבעלים המערכת מחשבת את הערך הכולל של כל ההקצאות כך שיהיה מקסימלי.

חשוב לציין שכמות הקומבינציות האפשריות להקצאה גדלה לפי (עצרת n)  n! לדוגמה אם יש 50 בעלים ו-50  דירות מספר הקומבינציות הוא 64^10 שמשמעו המספר 10 ואחריו 64 אפסים !!!. מדובר בכמות עצומה של בדיקות ולמרות זאת המערכת מספקת את ההקצאה היעילה בתוך שניות ספורות בעזרת האלגוריתם שפותח במיוחד למקרה שכזה.

כתוצאה משיטת חישוב זו הערך הסוביקטיבי של הערכות הבעלים עולה במידה ניכרת על הערכת השמאי כשהמשמעות היא הגדלה משמעותית ברווחה של כל אחד מחברי הקבוצה.