חלוקה המגשימה העדפות – המערכת מתחשבת בהעדפות אישיות במקום הראשון.

לפני הפעלת מערכת נמסיס אלגו כל אחד מהשותפים ממלא באופן דיסקרטי את העדפותיו לגבי כל אחד מהנכסים. העדפה חיובית של נכס מסוים תבוא לידי ביטוי במתן ערך סובייקטיבי גבוה יותר מהערכת השמאי. לעומת זאת "סלידה " מנכס אחר תבוא לידי ביטוי במתן ערך סובייקטיבי נמוך מהערכת השמאי.

מערכת נמסיס אלגו מביאה בראש ובראשונה העדפות אלה באופן שההקצאה תניב את הסכום הגבוה ביותר.של ההעדפות .במילים אחרות לא תמצא הקצאה שהערך הכולל של ההעדפות הסובייקטיביות יהיה גבוה יותר. (למקצוענים מדובר בערך של יעילות "פרטו " ).

היה ומסיבת שמירת היעילות המירבית לכל הקבוצה תהיה ההקצאה ברמת העדיפות השניה של מי מהשותפים.